Poznaj mnie

Nazywam się Paweł Jankowski, jestem kierownikiem Wrocławskiej Psychoporadni - Poradni Zdrowia Psychicznego i Seksualnego, dyplomowanym psychologiem wykształconym na Uniwersytecie SWPS oraz terapeutą integrującym wiodące nurty psychoterapeutyczne. Szkolenie podyplomowe dla psychoterapeutów ukończyłem w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (psychoterapia kliniczna).

Specjalizuję się w leczeniu wielu zaburzeń i trudności psychologicznych. Prowadzę diagnozę, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, interwencję kryzysową, terapię uzależnień behawioralnych, terapię wczesnych uzależnień od substancji, rehabilitację psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych (i par) w każdym wieku o każdej orientacji seksualnej. Posiadam rekomendację Kampanii Przeciw Homofobii do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego członków mniejszości seksualnych oraz Fundacji TransFuzja do wsparcia osób transpłciowych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA).

Jako psychoterapeuta integratywny wykorzystuję:

 • doświadczenie kliniczne (psycholog kliniczny w poradniach zdrowia psychicznego, przychodniach przyszpitalnych i szpitalach psychiatrycznych),

 • wiedzę opartą na dowodach naukowych (techniki i interwencje zweryfikowane kontrolowanymi badaniami naukowymi),

 • dialog motywujący (specyficzny rodzaj dialogu do pracy ze sprzecznymi uczuciami i tendencjami),

 • terapię poznawczo-behawioralną (praca nad zachowaniem, na myślach, emocjach, przekonaniach),

 • współczesną psychoterapię psychodynamiczną (m. in. nieświadome mechanizmy mające źródło w relacjach z ważnymi osobami w przeszłości),

 • terapię schematu (praca z dziecięcymi nieadaptacyjnymi schematami oraz trybami za pomocą technik poznawczych i doświadczeniowych, tzw. wyobrażeniowa zmiana skryptu),

 • terapię uważności Mindfulness oraz terapię akceptacji i zaangażowania ACT (koncentracja na doświadczeniach w chwili obecnej, stosowanych zachowaniach utrudniających i ułatwiających funkcjonowanie, uczenie elastyczności psychologicznej), 

 • myślenie systemowe (widzenie człowieka jako elementu systemu rodzinnego),

 • terapię afirmatywną (terapia zorientowana na specyficzne potrzeby przedstawicieli mniejszości seksualnych w heteronormatywnych społeczeństwach).

1/1

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​

 • Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym - szkolenie podstawowe oraz zaawansowane

  • Fundacja Trans-Fuzja​

 • Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii poznawczo-behawioralnej – praca z wczesnym dezadaptacyjnym schematem

  • Z cyklu szkolenia: "Najskuteczniejsze techniki terapii poznawczo- behawioralnej CBT"​ - Interego w Warszawie

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wieloaspektowe ujęcie traumy"

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie​

 • Kurs podyplomowy w zakresie psychoterapii klinicznej/medycznej

  • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Psychoterapii UJ CM

  • Diagnoza i kwalifikacja do potrzeb psychoterapii. Zasady dialogu terapeutycznego. Podejście psychoanalityczne. Fizjologia i farmakoterapia. Podejście behawioralno-poznawcze.

 • Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi

  • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii​

 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania ACT

  • Webinar z Timothy'm Gordonem zorganizowany przez Uczę się ACT​

 • IV Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych: Emocje i komunikacja w bliskich relacjach w obliczu specyficznych wyzwań cywilizacyjnych

  • "​Obrazy lęku i fobii w zaburzeniach emocjonalnych"

  • "Trauma więzi i jej transgresyjne następstwa"

  • "Emocje psychologa, psychoterapeuty w relacji pomagania",

  • "Warsztat z psychoonkologii - modelowe rozwiązania w sytuacjach największego obciążenia emocjonalnego"

  • "Emocje i kultura - unikatowe psychospołeczne aspekty seksualności w kontekście wielokulturowym"

  • "Studia przypadków osób z zespołem Aspergera w świecie uczuć i bliskich relacji - niejednorodne wyzwania dla edukacji i zintegrowanego funkcjonowania"

 • Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?

  • Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej 

 • Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii I

  • Wielkopolskie Centrum Onkologii, Ministerstwo Zdrowia

 • Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii II

  • Instytut Matki i Dziecka – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Ministerstwo Zdrowia

 • Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Wrocławski Instytut Psychoterapii)

  • "Neurobiologiczne podstawy zachowań"

  • "Przymierze, a relacja terapeutyczna"

  • "Kontrakt, kontakt i kontekst terapeutyczny"

  • "Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną"

 • Lęk, depresja i terapia poznawczo-behawioralna (w języku angielskim: Understanding Anxiety, Depression and CBT)

  • University of Reading, Wielka Brytania; prowadzenie: Michelle Lee, Shirley Reynolds. 

 • Strategie pomyślnego starzenia się (w języku angielskim: Strategies for Successful Ageing)

  • Trinity College Dublin, Irlandia; link do certyfikatu elektronicznego: (kliknij tutaj)

 • Psychologia pozytywna w języku angielskim: Positive Psychology

  • University of North Carolina at Chapel Hill, USA; prowadzenie: Barbara Fredrickson; link do certyfikatu elektronicznego: (kliknij tutaj)

 • Uzależnienia behawioralne, diagnozowanie, profilaktyka i praca z rodziną

  • Stowarzyszenie Antynarkotykowe Ruch KARAN we Wrocławiu; prowadzenie: Alicja Giezak. 

 • Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej praktyki

  • Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzenie: Mirosław Madejski, Wojciech Szlagura.

 • Certyfikat umiejętności coachingowych

  • Vento-Consulting Łódź, prowadzenie: Maja Wilczyńska, Professional Certified Coach PCC ICF

© 2020 mgr psych. Paweł Jankowski / Podwale 36A, Wrocławska Psychoporadnia, gabinet 4 / gabinet [at] jankowski.edu.pl