Poznaj mnie

1/1

Nazywam się Paweł Jankowski, jestem kierownikiem Wrocławskiej Psychoporadni - Poradni Zdrowia Psychicznego i Seksualnego, dyplomowanym psychologiem wykształconym na Uniwersytecie SWPS oraz terapeutą integrującym wiodące nurty psychoterapeutyczne. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA). Posiadam rekomendację Kampanii Przeciw Homofobii do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego członków mniejszości seksualnych.

 

Warsztat pracy szlifuję w ramach podyplomowego szkolenia dla psychoterapeutów w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (psychoterapia kliniczna). Poddaję się również regularnej superwizji oraz stale poszerzam wiedzę w formie kolejnych kursów, szkoleń, konferencji i studiów (więcej niżej).

 

Do pewnego czasu intensywnie pogłębiałem wiedzę psychologiczną i rozwijałem warsztat naukowy na Uniwersytecie SWPS (najpierw jako student, później doktorant, wykładowca i autor publikacji naukowych). Naukowo zajmowałem się czynnikami wpływającymi na jakość życia na przestrzeni całego życia, np. Frąckowiak, T., Rzepka, P., Jankowski, P. (2017). Doświadczanie emocji w okresie późnej dorosłości (link).

Jako wykładowca prowadziłem zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim z psychologii rozwoju, psychologii wychowania i diagnostyki psychologicznej. Na przestrzeni wielu lat poddawałem się również profesjonalnej terapii psychologicznej. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że jestem gotów wykorzystać wiedzę i doświadczenie (to w pracy nad sobą i to profesjonalne) w pracy z drugim człowiekiem.

 

Tak zrodziła się idea prywatnej praktyki psychoterapeutycznej. Szybko okazało się, że mam wiele do zaoferowania osobom, które doświadczają trudności w odczuwaniu siebie, innych ludzi, czy nawet świata. Specjalizuję się w leczeniu wielu zaburzeń i trudności psychologicznych. Prowadzę diagnozę, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, interwencję kryzysową, terapię uzależnień behawioralnych, terapię wczesnych uzależnień od substancji, rehabilitację psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych w każdym wieku (w tym par) o każdej orientacji seksualnej. 

Na bieżąco zapoznaję się z opiniami moich pacjentów na portalu Znanylekarz.pl. Sprawia mi to oczywiście satysfakcję, ale robię to również dlatego, by pamiętać, co pacjenci cenią najbardziej w pracy ze mną.

 

Staram się nie rezygnować z rozwoju naukowego. Śledzę codziennie doniesienia z polskich i światowych badań naukowych z dziedziny psychologii i psychiatrii, doskonalę warsztat naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim - wszystko po to, by w niedalekiej przyszłości przyczynić się aktywnie do rozwoju wiedzy naukowej.

Jako psychoterapeuta integratywny wykorzystuję:

 • doświadczenie kliniczne (psycholog kliniczny w poradniach zdrowia psychicznego, przychodniach przyszpitalnych i szpitalach psychiatrycznych),

 • wiedzę opartą na dowodach naukowych (techniki i interwencje zweryfikowane kontrolowanymi badaniami naukowymi),

 • dialog motywujący (specyficzny rodzaj dialogu do pracy ze sprzecznymi uczuciami i tendencjami),

 • terapię poznawczo-behawioralną (praca nad zachowaniem, na myślach, emocjach, przekonaniach),

 • terapię schematu (praca z dziecięcymi nieadaptacyjnymi schematami oraz trybami za pomocą technik poznawczych i doświadczeniowych, tzw. wyobrażeniowa zmiana skryptu),

 • terapię dialektyczno-behawioralną (modyfikacja przekonań, eksperymentowanie z zachowaniami, regulacja emocji),

 • współczesną psychoterapię psychodynamiczną (m. in. nieświadome mechanizmy mające źródło w relacjach z ważnymi osobami w przeszłości),

 • terapię uważności Mindfulness oraz terapię akceptacji i zaangażowania ACT (koncentracja na doświadczeniach w chwili obecnej, stosowanych zachowaniach utrudniających i ułatwiających funkcjonowanie, uczenie elastyczności psychologicznej), 

 • myślenie systemowe (widzenie człowieka jako elementu systemu rodzinnego),

 • terapię afirmatywną (terapia zorientowana na specyficzne potrzeby przedstawicieli mniejszości seksualnych w heteronormatywnych społeczeństwach).

Zrealizowane kursy i szkolenia

​​​

 • Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym - szkolenie podstawowe i zaawansowane

  • Fundacja Trans-Fuzja​

 • Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii poznawczo-behawioralnej – praca z wczesnym dezadaptacyjnym schematem

  • Z cyklu szkolenia: "Najskuteczniejsze techniki terapii poznawczo- behawioralnej CBT"​ - Interego w Warszawie

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wieloaspektowe ujęcie traumy"

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie​

 • Kurs podyplomowy: Praktyk Dialogu Motywującego (w trakcie)

  • Polski Instytut Dialogu Motywującego i Dolnośląska Szkoła Wyższa

 • Kurs podyplomowy w zakresie psychoterapii klinicznej/medycznej (w trakcie)

  • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Psychoterapii UJ CM

  • Diagnoza i kwalifikacja do potrzeb psychoterapii. Zasady dialogu terapeutycznego. Podejście psychoanalityczne. Fizjologia i farmakoterapia. Podejście behawioralno-poznawcze.

 • Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi

  • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii​

 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania ACT

  • Webinar z Timothy'm Gordonem zorganizowany przez Uczę się ACT​

 • IV Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych: Emocje i komunikacja w bliskich relacjach w obliczu specyficznych wyzwań cywilizacyjnych

  • "​Obrazy lęku i fobii w zaburzeniach emocjonalnych"

  • "Trauma więzi i jej transgresyjne następstwa"

  • "Emocje psychologa, psychoterapeuty w relacji pomagania",

  • "Warsztat z psychoonkologii - modelowe rozwiązania w sytuacjach największego obciążenia emocjonalnego"

  • "Emocje i kultura - unikatowe psychospołeczne aspekty seksualności w kontekście wielokulturowym"

  • "Studia przypadków osób z zespołem Aspergera w świecie uczuć i bliskich relacji - niejednorodne wyzwania dla edukacji i zintegrowanego funkcjonowania"

 • Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?

  • Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej 

 • Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii I

  • Wielkopolskie Centrum Onkologii, Ministerstwo Zdrowia

 • Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii II

  • Instytut Matki i Dziecka – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Ministerstwo Zdrowia

 • Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Wrocławski Instytut Psychoterapii)

  • "Neurobiologiczne podstawy zachowań"

  • "Przymierze, a relacja terapeutyczna"

  • "Kontrakt, kontakt i kontekst terapeutyczny"

  • "Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną"

 • Lęk, depresja i terapia poznawczo-behawioralna (w języku angielskim: Understanding Anxiety, Depression and CBT)

  • University of Reading, Wielka Brytania; prowadzenie: Michelle Lee, Shirley Reynolds. 

 • Strategie pomyślnego starzenia się (w języku angielskim: Strategies for Successful Ageing)

  • Trinity College Dublin, Irlandia; link do certyfikatu elektronicznego: (kliknij tutaj)

 • Psychologia pozytywna w języku angielskim: Positive Psychology

  • University of North Carolina at Chapel Hill, USA; prowadzenie: Barbara Fredrickson; link do certyfikatu elektronicznego: (kliknij tutaj)

 • Uzależnienia behawioralne, diagnozowanie, profilaktyka i praca z rodziną

  • Stowarzyszenie Antynarkotykowe Ruch KARAN we Wrocławiu; prowadzenie: Alicja Giezak. 

 • Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej praktyki

  • Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzenie: Mirosław Madejski, Wojciech Szlagura.

 • Certyfikat umiejętności coachingowych

  • Vento-Consulting Łódź, prowadzenie: Maja Wilczyńska, Professional Certified Coach PCC ICF

Studia zakończone złożeniem egzaminu magisterskiego

Studia psychologiczne: pięcioletnie studia na kierunku Psychologia o specjalności Psychologia Kliniczna, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław,

 • Wyróżnienia / działalność studencka

  • Przez 2 lata pobierałem Stypendium Rektora dla najlepszych studentów kierunku

  • Przez 3 lata przewodniczyłem Kołu Naukowemu Psychologii Stosowanej oraz Kołu Naukowemu Psychologii Klinicznej

  • Uczestniczyłem w prestiżowym ogólnowydziałowym MODULE NAUKOWYM przeznaczonym dla przyszłych naukowców

   • Moduł Naukowy składał się z mentoringu naukowego (dr Tomasz Grzyb), wykładu ("Szkoła Mistrzów") oraz warsztatów: "Get grants or perish", "Present or perish", "Publish or perish".

 • Zrealizowane moduły specjalizacyjne

  • Kliniczna diagnoza psychologiczna (kliniczna diagnoza psychologiczna, umiejętności kliniczne, zaawansowane metody diagnozy klinicznej)

  • Psychologia zdrowia i neuropsychologia (psychologia zdrowia, neuropsychologia, diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna chorych z uszkodzeniem OUN, jakość życia chorego w chorobie przewlekłej, zastosowania psychoseksuologii)

  • Praca psychologa z osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym (trudności diagnostyczne i terapeutyczne w pracy psychologa, specyfika problemów psychologicznych pacjentów z doświadczeniem hospitalizacji psychiatrycznej)

  • Psychologia kliniczna dzieci, młodzieży i rodziny​ (zaburzenia dzieci i młodzieży, terapia rodzin)

  • Psychologia niepełnosprawności i rehabilitacji (stosowana psychologia rehabilitacji, rehabilitacja psychospołeczna osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi)

  • Podejście poznawczo-behawioralne: modele, diagnoza, terapia (zaburzenia afektywne w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia lękowe w terapii poznawczo - behawioralnej, zaburzenia odżywiania w terapii poznawczo - behawioralnej)

  • Podejścia teoretyczne i terapeutyczne zaburzeń związanych z odżywianiem się (podejścia teoretyczne i terapeutyczne zaburzeń związanych z odżywianiem się, metody i techniki terapeutyczne: analiza studiów przypadków z zaburzeń odżywiania)

  • Psychologia bliskich relacji i ostracyzmu

  • Ponadprogramowe kursy akademickie z obszaru psychopedagogicznego:

   • szkoła jako źródło doświadczeń, uwarunkowania trudności dydaktycznych, psychologia uczenia się i nauczania, animacja społeczno-kulturalna jako wspomaganie psychoprofilaktyki i procesu terapeutycznego, trening umiejętności prowadzenia treningów grupowych, zachowania asertywne w kontaktach społecznych

© 2020 mgr psych. Paweł Jankowski / Podwale 36A, gabinet 11 / gabinet [at] jankowski.edu.pl