Poznaj mnie

Nazywam się Paweł Jankowski, jestem kierownikiem Wrocławskiej Psychoporadni - Poradni Zdrowia Psychicznego i Seksualnego, dyplomowanym psychologiem wykształconym na Uniwersytecie SWPS oraz terapeutą integrującym wiodące nurty psychoterapeutyczne. Szkolenie podyplomowe dla psychoterapeutów ukończyłem w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (psychoterapia kliniczna). Warsztat seksuologiczny rozwijam na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek seksuologia kliniczna).

Specjalizuję się w leczeniu wielu zaburzeń i trudności psychologicznych. Prowadzę diagnozę, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, interwencję kryzysową, terapię uzależnień behawioralnych, terapię wczesnych uzależnień od substancji, rehabilitację psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych (i par) w każdym wieku o każdej orientacji seksualnej. Posiadam rekomendację Kampanii Przeciw Homofobii do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego członków mniejszości seksualnych oraz Fundacji TransFuzja do wsparcia osób transpłciowych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA).

W pracy psychologiczno-seksuologicznej wykorzystuję:

 • doświadczenie kliniczne (psycholog kliniczny w poradniach zdrowia psychicznego, przychodniach przyszpitalnych i szpitalach psychiatrycznych),

 • wiedzę opartą na dowodach naukowych (techniki i interwencje zweryfikowane kontrolowanymi badaniami naukowymi),

 • dialog motywujący (specyficzny rodzaj dialogu do pracy ze sprzecznymi uczuciami i tendencjami),

 • terapię poznawczo-behawioralną (praca nad zachowaniem, na myślach, emocjach, przekonaniach),

 • współczesną psychoterapię psychodynamiczną (m. in. nieświadome mechanizmy mające źródło w relacjach z ważnymi osobami w przeszłości),

 • terapię schematu (praca z dziecięcymi nieadaptacyjnymi schematami oraz trybami za pomocą technik poznawczych i doświadczeniowych, tzw. wyobrażeniowa zmiana skryptu),

 • terapię uważności i współczucia Mindfulness & Compassion oraz terapię akceptacji i zaangażowania ACT (koncentracja na doświadczeniach w chwili obecnej, uwrażliwienie na zachowaniach utrudniających i ułatwiających funkcjonowanie, uczenie współczucia wobec siebie i elastyczności psychologicznej), 

 • myślenie systemowe (widzenie człowieka jako elementu systemu rodzinnego),

 • terapię afirmatywną (terapia zorientowana na specyficzne potrzeby przedstawicieli mniejszości seksualnych w heteronormatywnych społeczeństwach).

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

Zrealizowane studia, kursy i szkolenia

​​​

 • PSYCHOTERAPIA Studia Uważności i Współczucia

  • Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu​

 • SEKSUOLOGIA Dysforia i niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży (diagnostyka i opiniowanie osób transpłciowych) 

  • Pracownia Zasoby Marta Dora​

 • SEKSUOLOGIA Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia

  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • SEKSUOLOGIA I Seksuologiczna Koneferncja Naukowa Uniwersytetu SWPS: "Seksualność w XXI wieku okiem praktyków"

  • „Standardy postępowania podczas ewaluacji psychologicznej osób transpłciowych” – mgr Dorota Baran, certyfikowany psychoterapeuta CBT, seksuolog kliniczny, psycholog

  • „Samotność nie ma płci – studium przypadku transseksualnej kobiety” – dr n. hum. Dominika Siewniak-Maciuszek, psycholog

  • „Transseksualizm – diagnoza, terapia, kontrowersje” – mgr Paulina Wnukiewicz, psycholog, seksuolog

  • „Najczęstsze obszary problemowe pacjentów transseksualnych podczas testu realnego życia/tranzycji” – mgr Bogusława Błaszczyk, certyfikowany psychoterapeuta CBT, psycholog, seksuolog

  • „Mechanizmy rozwoju zaburzeń seksualnych po epizodzie nadużycia seksualnego w dzieciństwie – ustalenia naukowo-badawcze a praktyka psychoterapeutyczna” – mgr Aleksandra Grudzień, psycholog, seksuolog, prawnik

  • „Zespół Obrażonej Pochwy – nowe podejście do starych problemów” – dr n. med. Maciej Jędrzejko, specjalista ginekolog, położnik

  • „Poszukiwacze zaginionej przyjemności? Studium przypadku terapii par” – mgr Karolina Sęk, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta i mgr Anna Kaźmierczyk, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTP, aplikant superwizji, seksuolog

  • „Psychogenny przedwczesny wytrysk – studium przypadku psychoterapii pary” – mgr Aleksandra Żyłkowska, psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

  • „Badania ilościowe – związek między pornografią a satysfakcją z życia seksualnego” – mgr Monika Śliwińska, psycholog

  • „Mnie to nie dotyczy – seksualność człowieka, a aseksualność osoby z niepełnosprawnościami” – mgr Barbara Płaczek, seksuolog

  • „Blisko, jeszcze bliżej – seksualność w chorobie nowotworowej” – mgr Marta Banout, psycholog

 • PSYCHOTERAPIA Zastosowanie technik wyobrażeniowych w psychoterapii. Ćwiczenia relaksacyjne, techniki transdiagnostyczne, praca z traumami (szkolenie)

  • Laura Seebauer, Gitta Jacob, Beltz Verlag, Niemcy

 • SEKSUOLOGIA Wywiad i tworzenie biografii seksualnej pacjenta

  • Izabela Jąderek​ - psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny PTS, psychoseksuolog ESSM & EFS (ECPS)

 • SEKSUOLOGIA Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym - szkolenie podstawowe oraz zaawansowane

  • Fundacja Trans-Fuzja​

 • PSYCHOTERAPIA Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii poznawczo-behawioralnej – praca z wczesnym dezadaptacyjnym schematem

  • Z cyklu szkolenia: "Najskuteczniejsze techniki terapii poznawczo- behawioralnej CBT"​ - Interego w Warszawie

 • PSYCHOTERAPIA Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wieloaspektowe ujęcie traumy"

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie​

 • PSYCHOTERAPIA Kurs podyplomowy w zakresie psychoterapii klinicznej/medycznej

  • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Psychoterapii UJ CM

  • Diagnoza i kwalifikacja do potrzeb psychoterapii. Zasady dialogu terapeutycznego. Podejście psychoanalityczne. Fizjologia i farmakoterapia. Podejście behawioralno-poznawcze.

 • PSYCHOTERAPIA Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi

  • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii​

 • PSYCHOTERAPIA Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania ACT

  • Webinar z Timothy'm Gordonem zorganizowany przez Uczę się ACT​

 • PSYCHOTERAPIA IV Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych: Emocje i komunikacja w bliskich relacjach w obliczu specyficznych wyzwań cywilizacyjnych

  • "​Obrazy lęku i fobii w zaburzeniach emocjonalnych"

  • "Trauma więzi i jej transgresyjne następstwa"

  • "Emocje psychologa, psychoterapeuty w relacji pomagania",

  • "Warsztat z psychoonkologii - modelowe rozwiązania w sytuacjach największego obciążenia emocjonalnego"

  • "Emocje i kultura - unikatowe psychospołeczne aspekty seksualności w kontekście wielokulturowym"

  • "Studia przypadków osób z zespołem Aspergera w świecie uczuć i bliskich relacji - niejednorodne wyzwania dla edukacji i zintegrowanego funkcjonowania"

 • PSYCHOTERAPIA Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?

  • Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej 

 • PSYCHOONKOLOGIA Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii I

  • Wielkopolskie Centrum Onkologii, Ministerstwo Zdrowia

 • PSYCHOONKOLOGIA Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii II

  • Instytut Matki i Dziecka – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Ministerstwo Zdrowia

 • PSYCHOTERAPIA Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Wrocławski Instytut Psychoterapii)

  • "Neurobiologiczne podstawy zachowań"

  • "Przymierze, a relacja terapeutyczna"

  • "Kontrakt, kontakt i kontekst terapeutyczny"

  • "Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną"

 • PSYCHOTERAPIA Lęk, depresja i terapia poznawczo-behawioralna (w języku angielskim: Understanding Anxiety, Depression and CBT)

  • University of Reading, Wielka Brytania; prowadzenie: Michelle Lee, Shirley Reynolds. 

 • PSYCHOTERAPIA Strategie pomyślnego starzenia się (w języku angielskim: Strategies for Successful Ageing)

  • Trinity College Dublin, Irlandia; link do certyfikatu elektronicznego: (kliknij tutaj)

 • PSYCHOTERAPIA Psychologia pozytywna w języku angielskim: Positive Psychology

  • University of North Carolina at Chapel Hill, USA; prowadzenie: Barbara Fredrickson; link do certyfikatu elektronicznego: (kliknij tutaj)

 • PSYCHOTERAPIA Uzależnienia behawioralne, diagnozowanie, profilaktyka i praca z rodziną

  • Stowarzyszenie Antynarkotykowe Ruch KARAN we Wrocławiu; prowadzenie: Alicja Giezak. 

 • PSYCHOTERAPIA Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej praktyki

  • Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzenie: Mirosław Madejski, Wojciech Szlagura.

 • PSYCHOTERAPIA Certyfikat umiejętności coachingowych

  • Vento-Consulting Łódź, prowadzenie: Maja Wilczyńska, Professional Certified Coach PCC ICF