Poznaj mnie

Nazywam się Paweł Jankowski, jestem dyplomowanym psychologiem wykształconym na Uniwersytecie SWPS oraz terapeutą integrującym wiodące nurty psychoterapeutyczne. Szkolenie podyplomowe dla psychoterapeutów ukończyłem w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (psychoterapia kliniczna) oraz na Uniwersytecie SWPS (studa uważności i współczucia). Warsztat seksuologiczny rozwijałem na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek seksuologia kliniczna).

Specjalizuję się w leczeniu pacjentów z wieloma zaburzeniami i trudnościami psychologicznymi, w tym w leczeniu traum. Łączę doświadczenie kliniczne z najnowszą wiedzą psychologiczną, stale się edukuję, prowadzę badania naukowe i uczę innych prowadzenia pacjentów w ramach superwizji. Prowadzę diagnozę, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, interwencję kryzysową, terapię uzależnień behawioralnych, terapię wczesnych uzależnień od substancji, rehabilitację psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych (i par) w każdym wieku o każdej orientacji seksualnej

Jestem kierownikiem Wrocławskiej Psychoporadni - Poradni Zdrowia Psychicznego i Seksualnego, superwizorem wewnętrznym zespołów w poradni. Jestem superwizorem zespołu Pomocy Psychologicznej stowarzyszenia Kultura Równości oraz członkiem zespołu Wirtualnego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego TyToTu przy Stowarzyszeniu Podwale Siedem.

​Opisz swój problem i otrzymasz profesjonalną odpowiedź w ciągu tygodnia w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego TyToTu przy Stowarzyszeniu "Podwale Siedem". Wystarczy kliknąć na dymek rozmowy na profilu specjalisty i wysłać wiadomość mail lub na Whatsapp z opisem problemu - otrzymasz poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne, kryzysowe lub seksuologiczne online.

 

Posiadam rekomendację Kampanii Przeciw Homofobii do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego członków mniejszości seksualnych oraz Fundacji TransFuzja do wsparcia osób transpłciowych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS).

W pracy terapeutycznej wykorzystuję:

 • doświadczenie kliniczne (psycholog kliniczny w poradniach zdrowia psychicznego, przychodniach przyszpitalnych i szpitalach psychiatrycznych),

 • wiedzę opartą na dowodach naukowych (techniki i interwencje zweryfikowane kontrolowanymi badaniami naukowymi),

 • zaawansowaną wiedzę z zakresu następstw i terapii traumy (rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie następstw wydarzeń traumatycznych, w tym traumy relacyjnej),

 • współczesną psychoterapię psychodynamiczną (m. in. nieświadome mechanizmy mające źródło w relacjach z ważnymi osobami w przeszłości),

 • terapię schematu (praca z dziecięcymi nieadaptacyjnymi schematami oraz trybami za pomocą technik poznawczych i doświadczeniowych, tzw. wyobrażeniowa zmiana skryptu),

 • terapię seksuologiczną (diagnozowanie i leczenie trudności i zaburzeń w sferze seksualnej, w tym zaburzeń parafilicznych),

 • terapię uważności i współczucia (kultywowanie spokoju umysłu w chwili obecnej, kompetencje kierowania uwagi, uwrażliwienie na zachowania utrudniające i ułatwiające funkcjonowanie, współczucie wobec siebie i innych, wspierające praktyki medytacyjne), 

 • terapię poznawczo-behawioralną (praca nad zachowaniem, na myślach, emocjach, przekonaniach),

 • myślenie systemowe (widzenie człowieka jako elementu systemu rodzinnego),

 • terapię afirmatywną (terapia zorientowana na specyficzne potrzeby przedstawicieli mniejszości seksualnych w heteronormatywnych społeczeństwach),

 • dialog motywujący (specyficzny rodzaj dialogu do pracy ze sprzecznymi uczuciami i tendencjami).

Przeprowadzone wykłady, kursy i szkolenia

​​​

 • SZKOLENIE Diagnoza i leczenie złożonego zespołu stresu pourazowego (PTSD)

  • seria szkoleń wewnętrznych, Wrocławska Psychoporadnia

 • SZKOLENIE Zaawansowane podstawy psychoterapii, terapii uzależnień i terapii seksuologicznej

  • seria szkoleń wewnętrznych, Wrocławska Psychoporadnia
 • SZKOLENIE Psychoterapia osób nieheteronormatywnych - szkolenie zaawansowane

  • seria szkoleń wewnętrznych, Wrocławska Psychoporadnia

 • KURS UNIWERSYTECKI Wybrane elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej

  • ćwiczenia semestralne, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski

 • KURS UNIWERSYTECKI Psychologia rozwoju dorosłych

  • ćwiczenia semestralne, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski

 • KURS UNIWERSYTECKI Podstawy diagnostyki psychologicznej

  • ćwiczenia semestralne, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski

 • PREZENTACJA METODY Retranskrypcja wyobrażeniowa nadużycia seksualnego z dzieciństwa

  • prezentacja przeprowadzona dla Koła Naukowego Seksuologii "Sekspedia"

 • SZKOLENIE ZEWNĘTRZNE Znajdź sobie nowego rodzica, czyli co wziąć pod uwagę w zarządzaniu sobą w obliczu pandemii.

  • szkolenie na zlecenie firmy zewnętrznej dla pracowników​

 • SZKOLENIE Funkcjonowanie i diagnoza osób transpłciowych - część podstawowa i zaawansowana

  • szkolenie wewnętrzne, Wrocławska Psychoporadnia

 • WYKŁAD GOŚCINNY Psychoterapia osób LGBT

  • wykład przeprowadzony z okazji Tygodnia Równości w Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • SZKOLENIE Zaburzenia osobowości w ICD 10, ICD 11 oraz DSM-5 - charakterystyka

  • szkolenie wewnętrzne, Wrocławska Psychoporadnia

 • SZKOLENIE Terapia schematów i trybów w zaburzeniach osobowości

  • szkolenie wewnętrzne, Wrocławska Psychoporadnia

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

Ukończone studia, kursy i szkolenia

​​​

 • SEKSUOLOGIA Jaki seks jest dobry? Współczesne spory o seksualność – kurs z antropologii seksualności

  • Uniwersytet Otwarty przy Uniwersytecie Warszawskim, dr hab. Marta Zimniak-Hałajko

 • PSYCHOTERAPIA Certyfikowany 8-tygodniowy kurs Mindful Self-Compassion (Uważne współczucie wobec siebie)

  • prowadząca Katarzyna Urbaniak

 • PSYCHOTERAPIA Leczenie traumy w terapii poznawczo-behawioralnej i schematu

  • Centrum Psychoterapii Integralnej, Przemysław Mućko

 • PSYCHOTERAPIA Techniki skoncentrowane na emocjach w psychoterapii (Emotionsfokussierte Techniken in der Psychotherapie)

  • Gitta Jacob, Online-Akademie fur Psychotherapie, Niemcy

 • SEKSUOLOGIA Indywidualna terapia preferencyjnych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej

  • Warsztat przeprowadzony w ramach Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego “Jubileusz XXX-lecia"

  • mgr Elżbieta Rowińska-Garbień, mgr Justyna Kordowiecka-Żmijewska, dr Wiesław Czernikiewicz 

 • PSYCHOTERAPIA Kliniczne zastosowania współczucia (Clinical Applications of Compassion)

  • National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine (NICABM)

 • PSYCHOTERAPIA Studia Uważności i Współczucia

  • Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS w Poznaniu i Wrocławiu​

 • PSYCHOTERAPIA Certyfikowany kurs Mindfulness Based Living Course (Kurs życia w oparciu o uważność)

  • Uważalnia Doroty Piaseckiej

 • PSYCHOTERAPIA Odosobnienie współczucia. Wakacje ze współczuciem

  • The Mind Institute. Dr Julia E. Wahl, Kraina Szeptów i Dr Julia E. Wahl - Practice & Research

 • PSYCHOTERAPIA "Budowanie współczucia od środka" (Building Compassion From the Inside Out) z Thuptenem Jinpa

  • Compassion Institute, USA

 • SEKSUOLOGIA Dysforia i niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży (diagnostyka i opiniowanie osób transpłciowych) 

  • Pracownia Zasoby Marta Dora​

 • SEKSUOLOGIA Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia

  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • SEKSUOLOGIA I Seksuologiczna Konferencja Naukowa Uniwersytetu SWPS: "Seksualność w XXI wieku okiem praktyków"

  • 8.09.2020 Uniwersytet SWPS, Katowice​

 • PSYCHOTERAPIA Zastosowanie technik wyobrażeniowych w psychoterapii. Ćwiczenia relaksacyjne, techniki transdiagnostyczne, praca z traumami (szkolenie)

  • Laura Seebauer, Gitta Jacob, Akademie fur Psychotherapie in Zusammenarbeit mit Beltz Verlag, Niemcy

 • PSYCHOTERAPIA Terapia schematu (zaburzenia osobowości i kryzys suicydalny)

  • Gitta Jacob, Laura Seebauer, Akademie fur Psychotherapie in Zusammenarbeit mit Beltz Verlag, Niemcy

 • SEKSUOLOGIA Wywiad i tworzenie biografii seksualnej pacjenta

  • Izabela Jąderek​ - psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny PTS, psychoseksuolog ESSM & EFS (ECPS)

 • SEKSUOLOGIA Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym - szkolenie podstawowe oraz zaawansowane

  • Fundacja Trans-Fuzja​

 • PSYCHOTERAPIA Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii poznawczo-behawioralnej – praca z wczesnym dezadaptacyjnym schematem

  • Z cyklu szkolenia: "Najskuteczniejsze techniki terapii poznawczo- behawioralnej CBT"​ - Interego w Warszawie

 • PSYCHOTERAPIA Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wieloaspektowe ujęcie traumy"

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie​

 • PSYCHOTERAPIA Kurs podyplomowy w zakresie psychoterapii klinicznej/medycznej

  • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Psychoterapii UJ CM

  • Diagnoza i kwalifikacja do potrzeb psychoterapii. Zasady dialogu terapeutycznego. Podejście psychoanalityczne. Fizjologia i farmakoterapia. Podejście behawioralno-poznawcze.

 • PSYCHOTERAPIA Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi

  • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii​

 • PSYCHOTERAPIA Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania ACT

  • Webinar z Timothy'm Gordonem zorganizowany przez Uczę się ACT​

 • PSYCHOTERAPIA IV Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych: Emocje i komunikacja w bliskich relacjach w obliczu specyficznych wyzwań cywilizacyjnych

  • "​Obrazy lęku i fobii w zaburzeniach emocjonalnych"

  • "Trauma więzi i jej transgresyjne następstwa"

  • "Emocje psychologa, psychoterapeuty w relacji pomagania",

  • "Warsztat z psychoonkologii - modelowe rozwiązania w sytuacjach największego obciążenia emocjonalnego"

  • "Emocje i kultura - unikatowe psychospołeczne aspekty seksualności w kontekście wielokulturowym"

  • "Studia przypadków osób z zespołem Aspergera w świecie uczuć i bliskich relacji - niejednorodne wyzwania dla edukacji i zintegrowanego funkcjonowania"

 • PSYCHOTERAPIA Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?

  • Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej 

 • PSYCHOONKOLOGIA Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii I

  • Wielkopolskie Centrum Onkologii, Ministerstwo Zdrowia

 • PSYCHOONKOLOGIA Szkolenie personelu medycznego z zakresu psychoonkologii II

  • Instytut Matki i Dziecka – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Ministerstwo Zdrowia

 • PSYCHOTERAPIA Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Wrocławski Instytut Psychoterapii)

  • "Neurobiologiczne podstawy zachowań"

  • "Przymierze, a relacja terapeutyczna"

  • "Kontrakt, kontakt i kontekst terapeutyczny"

  • "Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną"

 • PSYCHOTERAPIA Lęk, depresja i terapia poznawczo-behawioralna (w języku angielskim: Understanding Anxiety, Depression and CBT)

  • University of Reading, Wielka Brytania; prowadzenie: Michelle Lee, Shirley Reynolds. 

 • PSYCHOTERAPIA Strategie pomyślnego starzenia się (w języku angielskim: Strategies for Successful Ageing)

  • Trinity College Dublin, Irlandia; link do certyfikatu elektronicznego: (kliknij tutaj)

 • PSYCHOTERAPIA Psychologia pozytywna w języku angielskim: Positive Psychology

  • University of North Carolina at Chapel Hill, USA; prowadzenie: Barbara Fredrickson; link do certyfikatu elektronicznego: (kliknij tutaj)

 • PSYCHOTERAPIA Uzależnienia behawioralne, diagnozowanie, profilaktyka i praca z rodziną

  • Stowarzyszenie Antynarkotykowe Ruch KARAN we Wrocławiu; prowadzenie: Alicja Giezak. 

 • PSYCHOTERAPIA Interwencja kryzysowa - podstawy profesjonalnej praktyki

  • Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzenie: Mirosław Madejski, Wojciech Szlagura.

 • PSYCHOTERAPIA Certyfikat umiejętności coachingowych

  • Vento-Consulting Łódź, prowadzenie: Maja Wilczyńska, Professional Certified Coach PCC ICF