top of page

Poznaj mnie

Nazywam się Paweł Jankowski, jestem dyplomowanym psychologiem wykształconym na Uniwersytecie SWPS, psychoterapeutą integrującym wiodące nurty psychoterapeutyczne oraz dyplomowanym seksuologiem.

 

Szkolenie podyplomowe dla psychoterapeutów ukończyłem w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (psychoterapia kliniczna), na Uniwersytecie SWPS (studia uważności i współczucia), szkoliłem się również w zakresie uważności, traumy i współczucia w National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine (NICABM). Warsztat seksuologiczny rozwijałem na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek seksuologia kliniczna).

Specjalizuję się w leczeniu pacjentów z wieloma zaburzeniami i trudnościami psychologicznymi, w tym w leczeniu traum. Łączę doświadczenie kliniczne z najnowszą wiedzą psychologiczną, stale się edukuję, prowadzę badania naukowe, publikuję w magazynach specjalistycznych, prowadzę szkolenia specjalistyczne i uczę innych prowadzenia pacjentów w ramach superwizji. Prowadzę diagnozę, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, interwencję kryzysową, terapię uzależnień behawioralnych, terapię wczesnych uzależnień od substancji, rehabilitację psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych (i par) w każdym wieku o każdej tożsamości seksualnej

Jestem kierownikiem Wrocławskiej Psychoporadni - Poradni Zdrowia Psychicznego i Seksualnego, superwizorem wewnętrznym zespołów w poradni. Jestem superwizorem zespołu Pomocy Psychologicznej stowarzyszenia Kultura Równości oraz członkiem zespołu Wirtualnego Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego TyToTu przy Stowarzyszeniu Podwale Siedem.

Posiadam rekomendację Kampanii Przeciw Homofobii do wsparcia psychologicznego i terapeutycznego członków mniejszości seksualnych oraz Fundacji TransFuzja do wsparcia osób transpłciowych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS) i Mindfulness Association Polska.

W pracy terapeutycznej wykorzystuję:

 • doświadczenie kliniczne (psycholog kliniczny w poradniach zdrowia psychicznego, przychodniach przyszpitalnych i szpitalach psychiatrycznych),

 • wiedzę opartą na dowodach naukowych (techniki i interwencje zweryfikowane kontrolowanymi badaniami naukowymi),

 • zaawansowaną wiedzę z zakresu następstw i terapii traumy (rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie następstw wydarzeń traumatycznych, w tym traumy relacyjnej),

 • współczesną psychoterapię psychodynamiczną (m. in. nieświadome mechanizmy mające źródło w relacjach z ważnymi osobami w przeszłości),

 • terapię schematu (praca z dziecięcymi nieadaptacyjnymi schematami oraz trybami za pomocą technik poznawczych i doświadczeniowych, tzw. wyobrażeniowa zmiana skryptu),

 • terapię seksuologiczną (diagnozowanie i leczenie trudności i zaburzeń w sferze seksualnej, w tym zaburzeń parafilicznych),

 • terapię uważności i współczucia (kultywowanie spokoju umysłu w chwili obecnej, kompetencje kierowania uwagi, uwrażliwienie na zachowania utrudniające i ułatwiające funkcjonowanie, współczucie wobec siebie i innych, wspierające praktyki medytacyjne), 

 • terapię poznawczo-behawioralną (praca nad zachowaniem, na myślach, emocjach, przekonaniach),

 • myślenie systemowe (widzenie człowieka jako elementu systemu rodzinnego),

 • terapię afirmatywną (terapia zorientowana na specyficzne potrzeby przedstawicieli mniejszości seksualnych w heteronormatywnych społeczeństwach),

 • dialog motywujący (specyficzny rodzaj dialogu do pracy ze sprzecznymi uczuciami i tendencjami).

Publikacje specjalistyczne

"Związki osób jednopłciowych - wybrane aspekty procesu diagnostyczno-terapeutycznego" (artykuł)

 • czasopismo specjalistyczne "Psychologia w praktyce", numer 34, lipiec 2022​, wydawnictwo Forum Media Polska

"Kluczowe interwencje terapeutyczne ukierunkowane na leczenie traumy wykorzystania seksualnego" (rozdział)

 • ​publikacja specjalistyczna "Psychoseksuologia w praktyce terapeutycznej. Nowe i skuteczne metody pracy w oparciu o analizę przypadków", wydawnictwo Forum Media Polska​, 2023

"Nieheteronormatywność i przesunięcie normy seksualnej jako powszechne zjawisko wśród młodzieży – w jaki sposób pracować z nastolatkiem i jego rodzicami, aby zapobiegać zaburzeniom depresyjnym i samookaleczeniom?" (rozdział)​

 • publikacja specjalistyczna "Psychoseksuologia w praktyce terapeutycznej. Nowe i skuteczne metody pracy w oparciu o analizę przypadków", wydawnictwo Forum Media Polska​, 2023

"Doświadczanie emocji w okresie późnej dorosłości" (artykuł naukowy)

 • Frąckowiak, T., Rzepka, P., Jankowski, P., (2017), W: Bartosz, B., Dryll, E., Klebaniuk, J. (Red.) Jakość życia w refleksji psychologicznej według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś‑Romanowskiej. Wydawnictwo Eneteia

Przeprowadzone szkolenia

"Osobowość borderline – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne"

 • ​szkolenie specjalistyczne dla psychoterapeutów i psychologów, wydawnictwo Forum Media Polska​, 2023

"Diagnoza i leczenie złożonego zespołu stresu pourazowego (cPTSD)"

 • seria szkoleń wewnętrznych dla pracowników Wrocławskiej Psychoporadni, 2022

 "Zaawansowane podstawy psychoterapii, terapii uzależnień i terapii seksuologicznej"

 • seria szkoleń wewnętrznych dla pracowników Wrocławskiej Psychoporadni, 2021-2022 

"Psychoterapia osób nieheteronormatywnych - szkolenie zaawansowane"

 • seria szkoleń wewnętrznych dla pracowników Wrocławskiej Psychoporadni, 2021-2022

"Funkcjonowanie i diagnoza osób transpłciowych - część podstawowa i zaawansowana"

 • seria szkoleń wewnętrznych dla pracowników Wrocławskiej Psychoporadni, 2021-2022

"Znajdź sobie nowego rodzica, czyli co wziąć pod uwagę w zarządzaniu sobą w obliczu pandemii"

 • szkolenie na zlecenie firmy zewnętrznej dla pracowników​, 2021

Terapia schematów i trybów w zaburzeniach osobowości

 • szkolenie wewnętrzne dla pracowników Wrocławskiej Psychoporadni, 2021

Zaburzenia osobowości w ICD 10, ICD 11 oraz DSM-5 - charakterystyka

 • szkolenie wewnętrzne dla pracowników Wrocławskiej Psychoporadni, 2021

Kursy uniwersyteckie

Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski

 • "Wybrane elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej", ćwiczenia

 • "Psychologia rozwoju dorosłych", ćwiczenia do wykladu

 • "Podstawy diagnostyki psychologicznej", ćwiczenia​​

Wykłady, prezentacje gościnne 

Panel Dyskusyjny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją 2023 (23.02.2023r.)

 • ekspert w panelu dyskusyjnym, organizatorzy:  Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego, Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Koło Naukowe Psychologii Klinicznej

"Retranskrypcja wyobrażeniowa nadużycia seksualnego z dzieciństwa" (prezentacja metody)

 • prezentacja przeprowadzona dla Koła Naukowego Seksuologii "Sekspedia", Uniwersytet SWPS, Wrocław, 2021

"Psychoterapia osób LGBT" (wykład gościnny)

 • wykład przeprowadzony z okazji Tygodnia Równości w Wydziale Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019

Ukończone studia, kursy, szkolenia, udział w konferencjach

 • Kurs podyplomowy w zakresie psychoterapii klinicznej/medycznej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - udział aktywny

  • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Psychoterapii UJ CM

 • Trening autogenny i techniki relaksacyjne w pracy z osobami dorosłymi - udział aktywny

  • Dolnośląskie Centrum Psychoterapii​

 • Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania ACT - udział aktywny

  • Webinar z Timothy'm Gordonem zorganizowany przez Uczę się ACT​

 • IV Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów Dzieci i Dorosłych: Emocje i komunikacja w bliskich relacjach w obliczu specyficznych wyzwań cywilizacyjnych - udział bierny

  • Organizator: Wydawnictwo Forum Media Polska

  • "​Obrazy lęku i fobii w zaburzeniach emocjonalnych", "Trauma więzi i jej transgresyjne następstwa""Emocje psychologa, psychoterapeuty w relacji pomagania","Warsztat z psychoonkologii - modelowe rozwiązania w sytuacjach największego obciążenia emocjonalnego", "Emocje i kultura - unikatowe psychospołeczne aspekty seksualności w kontekście wielokulturowym""Studia przypadków osób z zespołem Aspergera w świecie uczuć i bliskich relacji - niejednorodne wyzwania dla edukacji i zintegrowanego funkcjonowania" - udział aktywny

 • Ogólnopolska Konferencja "Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?" - udział bierny

  • Sopot 2015, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej 

 • Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - udział aktywny

  • Wrocławski Instytut Psychoterapii, 2017-2018

bottom of page