Wstępnie o mnie

 

Jestem dyplomowanym psychologiem (specjalizacja: kliniczna) oraz psychoterapeutą integratywnym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 830) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 00224587).

Integruję doświadczenie kliniczne i wiedzę psychologiczną opartą na dowodach naukowych z intensywną krótkoterminową psychoterapią dynamiczną, terapią poznawczo-behawioralną, terapią dialektyczno-behawioralną DBT, terapią uważności (mindfulness), terapią akceptacji i zaangażowania ACT, terapią schematu, oraz terapią systemową.

Kształcę się jako psychoterapeuta w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach studiów podyplomowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji z superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Ponadto konsultuję pacjentów z terapeutą uzależnień i z psychiatrą.

 

Jestem również wykładowcą psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Poza tym komentuję wydarzenia dla TVP3.

 
 

Zakres usług psychologicznych

A. Diagnostyka psychologiczna
A1. Diagnostyka zaburzeń psychologicznych (nastroju, lęku itd.)
A2. Diagnostyka zaburzeń seksualnych
A3. Diagnostyka przejawów niemormatywnej ekspresji seksualnej (orientacja seksualna i tożsamość płciowa)
A4. Diagnostyka zaburzeń osobowości
B. Poradnictwo i wsparcie psychologiczne
C. Interwencja kryzysowa
D. Psychoterapia osób dorosłych
D1. Psychoterapia osób heteronormatywnych​
D2. Psychoterapia osób nieheteronormatywnych (link)
E. Terapia uzależnień behawioralnych (od seksu, internetu, zakupów...) 
F. Poradnictwo seksuologiczne, terapia seksuologiczna
G. Rehabilitacja psychologiczna
 

© 2019 mgr psych. Paweł Jankowski / Podwale 36a, gabinet 4 / gabinet [at] jankowski.edu.pl